Kontakty

Garanti programů:

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.  
bakalářský program
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
prof. Dr. Ing. Jan Kybic   
magisterský program
K13133 – Katedra kybernetiky
 


Správa rozvrhů programu BIO (přesuny, kolize apod.):

Ing. Ladislav Oppl, Ph.D.  
bakalářský program
K13117 – Katedra elektromagnetického pole

Mgr. Jana Kostlivá, Ph.D.  
bakalářský program
K13133 – Katedra kybernetiky

Tajemník:
Ing. Pavel Máša, Ph.D.  
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
 
Ing. Petr Pošík, Ph.D.  
K13133 – Katedra kybernetiky
 
 


Double degree program s RWTH Aachen
Workshop lékařské elektroniky a bioinformatiky (každoročně v září)

Ing. Jan Havlík, PhD. 
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
 


Vnější vztahy (public relations) programu BIO zajišťuje:

Fakultní Oddělení vnějších vztahů – PR (web

 

Ing. Radek Janča, PhD. 
PR, webové stránky, sociální sítě 
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
Bc. Martin Pešek 
webové stránky
student programu KYR